Październik 7

Uwaga!

Już wkrótce – od 14 do 18 października br. – w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) pobawimy się w szkole w programowanie – niektórzy na dywanie, inni przy komputerach. Z tej okazji ogłaszamy Konkurs na stworzenie scenariusza gry terenowej „Ekoludki w Bojadłach”. W konkursie mogą wziąć udział starsi uczniowie naszej szkoły
 ( od klasy IV do VIII) .

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie.

Regulamin Konkursu na stworzenie gry terenowej

” EKOLUDKI

W BOJADŁACH”

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat ekologii i kodowania/programowania.

2. Rozwijanie logicznego myślenia i kompetencji społecznych.

3. Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy ekologicznej na wielu płaszczyznach oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie.

  1. Poznawanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz bogactwa przyrodniczego wokół nas, co w efekcie pozwala lepiej chronić tę przyrodę
  2. Lepsze poznanie środowiska przyrodniczego lokalnych -„małych ojczyzn”
  3. Prezentacja pomysłowości dzieci i młodzieży i ich uzdolnień;

§2

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach.

2.Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Joanna Aniśkiewicz, tel. 695 636 695, e-mail: janiskiewicz@wp.pl

§3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach z klas IV-VIII.

2. Praca konkursowa jest realizowania i zgłaszana zespołowo, przy czym:

a) Zespołem jest grupa uczennic/uczniów z jednej klasy, licząca minimalnie 4 a maksymalnie 8 uczniów. ( Zespół może być mieszany i składać się z chłopców i dziewcząt);

b) w klasie może być utworzonych kilka Zespołów;

c) jeden Zespół może zgłosić jeden scenariusz na grę terenową.

§4

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie scenariusza gry terenowej wykonanego przez Zespół.

2. Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza gry terenowej uwzględniającej w szczególności:

a) zagadnienia związane z ekologią;

b) przynajmniej 3 zadania w grze powinny być tak skonstruowane, aby zawierały elementy kodowania;

c) maksymalna ilość uczestników gry – 100 osób.

d) miejsce gry terenowej – miejscowość Bojadła.

e) minimalny czas gry – 1 godzina, maksymalny czas – 2 godziny.

3. Scenariusz powinien zawierać minimalnie 8 zróżnicowanych pod względem trudności zadań, maksymalnie 16 zadań.

4. Scenariusz powinien się składać maksymalnie z 20 stron , format A4, czcionka 12, ostęp 1,5 wiersza ( dopuszczalne są również rękopisy).

5. Do scenariusza należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową.

6. Prace konkursowe należy złożyć do Sekretariatu Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. do godz. 15 – tej.

Praca konkursowa może zostać przesłana na adres e-mail Szkoły : sp_bojadla@poczta.onet.pl do 18 października br. do godz. 24.00

§5

Ocena prac konkursowych

1. wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.

2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 23 października.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu;

b) przejrzystość zasad gry;

c)estetyka

d)Zgodność z tematyką konkursu

e)kompletność elementów gry (tytuł, instrukcja, opakowanie, inne elementy),

4. Każde kryterium punktowane jest w skali 0-5 punktów.

5. Komisja wyłoni trzech laureatów Konkursu z największą ilością uzyskanych punktów.

6. Decyzje Komisji są ostateczne.

§6

Nagrody

1. Nagrodami dla 3 najlepszych Zespołów będą:

za zajęcie I miejsca : udział w warsztatach z robotyki i programowania;

za zajęcie II miejsca: zaproszenie na pizzę;

za zajęcie III miejsca: drobne nagrody rzeczowe.

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Uwaga! została wyłączona
Wrzesień 19

#sprzątaMY las

W piątek, 20 września br., w godzinach od 11.00 do 14.00 wyruszymy na sprzątanie świata. Działając wspólnie z Nadleśnictwem w Sulechowie, pod opieką naszych nauczycieli i pracowników Nadleśnictwa, a w szczególności Pana Leśniczego Mateusza Każmierczaka, postaramy się wysprzątać ze śmieci pobliski las w ramach akcji „ #sprzątaMY”. Do udziału w tej akcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bojadeł – można przyjść do szkoły , pobrać worki i rękawiczki , w które zostaliśmy przez Nadleśnictwo zaopatrzeni i zrobić porządek tam, gdzie , niestety, inni ludzie zostawili bałagan , bo przecież zwierzęta do lasu nie przytargały plastikowych butelek czy innych śmieci.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji na stronie Nadleśnictwa w Sulechowie

http://www.sulechow.zielonagora.lasy.gov.pl/

Sierpień 25

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

poniedziałek 2 września 

8.00– Msza św.

9.00– Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz spotkania z wychowawcami

 

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy 

(biała bluzka/koszula, granatowa spódnica/spodnie)

z

Nim się spostrzegłeś – rok upłynął.
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Jan Brzechwa

Życzymy drodzy Uczniowie, aby nowy rok szkolny 2019/2020 był pełen sukcesów  w zdobywaniu wiedzy 🙂

 

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Rozpoczęcie nowego roku szkolnego została wyłączona
Czerwiec 13

„Jak nie czytam, jak czytam”

7 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 ponad 400 tys. młodych osób z całej Polski (i nie tylko) czytało książki. Chcieli obalić stereotyp i pokazać, że lubią czytać. Przy okazji próbowali pobić ustanowiony dwa lata temu rekord 459 409 osób czytających w tym samym momencie.

Tak naprawdę rekord był pretekstem, a chodziło o to, by sobie poczytać. Bez przymusu, w miłych okolicznościach, we wspólnym gronie.

Uczniowie czytali  książki na boisku szkolnym. Akcję przeprowadzono wśród uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej. Po zakończeniu czytania uczniowie w grupach rysowali na placu szkolnym ilustracje do swoich ulubionych książek. W akcji uczestniczyło 85 uczniów.

Biblioteki, szkoły, przedszkola i inne instytucje z całej Polski stworzyły największą akcję czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę. My dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę.

Czerwiec 10

PRZERWA NA CZYTANIE

Przerwa na czytanie to lubuska akcja bicia rekordu w czytaniu na przerwie . Nasza szkoła w akcji uczestniczyła już po raz czwarty. Uczniowie przynieśli swoje ulubione książki, które czytali na przerwach. Brzydka pogoda sprawiła, że czytaliśmy książki na korytarzu i w klasie. W akcji uczestniczyło  45 uczniów.

Maj 24

„Rodzicu! Możesz wiele! Prawa i obowiązki rodziców w szkole”

22 maja br. odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie Rodziców  w formule „open space”. Rodzice mieli okazję porozmawiać ze sobą o różnorodnych problemach związanych
 z edukacją ich dzieci.

W dyskusji wyodrębnione zostały 3 główne grupy spraw, które następnie zostały przez Rodziców „przegadane” i skrzętnie spisane w postaci wniosków, rekomendacji i pytań otwartych. Wszystko po to , aby znaleźć wspólną płaszczyznę do działania wespół
 z nauczycielami i uczniami, którzy niebawem będą rozmawiać w takiej samej otwartej formule o ważnych sprawach dotyczących szkoły.

A sprawy, które Rodzice uznali za niezwykle ważne  dotyczyły :

  • działalności pozalekcyjnej;
  • zasad i norm obowiązujących (lub nieobowiązujących)uczniów  ;
  • potrzeb finansowych szkoły.

To było bardzo udane spotkanie. Mamy nadzieję, że nie ostatnie.

Maj 20

Cała Polska Czyta Dzieciom

Wychowanie przez sport i czytanie

Dzieci i uczniowie Zespółu Edukacyjnego w Bojadłach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo: Cała Polska Czyta Dzieciom organizowanej przez fundację ABCXXI. W tym roku czytanie odbywało się pod hasłem: Wychowanie przez sport i czytanie-Sportowcy czytają dzieciom. Mieliśmy wielką przyjemność zaprosić do szkoły i przedszkola znanych mieszkańców – sportowców, którzy czytali dzieciom książki, opowiadali o swoich pasjach i sukcesach i zachęcali do czynnego spędzania czasu. Zaproszeni goście to pan Edward Dąbrowski, pan Artur Urbański, pan Bogdan Adamowycz, pan Kamil Chałupka . Kolejny raz mogliśmy również liczyć na panów strażaków , w tym roku czytał pan Paweł Trojanowski , który z panem Urbańskim po spotkaniu zapewnili przedszkolakom wspaniałą zabawę i prezentację wozu strażackiego. W grupie przedszkolnej czytała książki pani Magdalena Bosy – logopeda i przewodnicząca Rady Rodziców w przedszkolu pani Joanna Demska – Marczenia. Spotkania były bardzo udane, dzieci były bardzo zainteresowane , chętnie słuchały i uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez zaproszonych gości.

Luty 19

Święta Patrona Szkoły

19 lutego po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły- Mikołaja Kopernika. Od rana rywalizację rozpoczęły klasy I-IV, które prezentowały swoją wiedzę o Patronie, wyklejały portret Kopernika, układały puzzle na czas oraz popisywały się sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowych.
Po zaciekłej walce zwyciężyły następujące klasy:
I miejsce- klasa IVb
II miejsce-klasa IVa
III miejsce- klasa III
Uczniowie otrzymali statuetki oraz słodkie pierniki prosto z Torunia:)
Podczas, gdy młodsi koledzy dzielnie walczyli o pierwsze miejsce ich starsi koledzy wraz z wychowawcami:
-przygotowywali piosenkę o Koperniku,
-rysowali kolorową karykaturę Patrona.
-pisali sprawozdanie z oglądanego przez siebie  filmu o Koperniku.
Stworzone przez siebie dzieła zaprezentowali w sali gimnastycznej otrzymując zasłużone noty od jury, wykazali się wiedzą o Patronie, sprawnością manualną oraz fizyczną podczas konkurencji sportowych.
Śmiechu było co niemiara.Ostatecznie w kategorii klas V-VIII i III Gimnazjum po dogrywce zwyciężyli:
I miejsce-klasa Vb
II miejsce- klasa Va
III miejsce- klasa IIIb
Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok 🙂 

Styczeń 3

Kolorowy Tydzień Życzliwości

Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole odbył się Kolorowy Tydzień Życzliwości- tym razem w formie konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie zbierali przez półtora tygodnia żywność, każdego dnia mieli posiadać ubrania w określonym kolorze, każda klasa przygotowała Receptę na Życzliwość. Na przerwach rozbrzmiewała świąteczna muzyka. Jury skrzętnie zapisywało punkty i w piątek 21 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów.
W kategorii klas I-IV:
I miejsce zajęła klasa II
II miejsce- klasa III
III miejsce z tą samą ilością punktów – klasa Ia i Ib
W kategorii klas V-VIII i III Gimnazjum
I miejsce-klasa Vb
II miejsce – klasa IIIb Gimnazjum
III miejsce- klasa VII
Gratulujemy. Dziękujemy Rodzicom za żywność, która została podzielona na 11 paczek dla rodzin i osób samotnych.
W tym roku wybrano także Króla i Królową Życzliwości klas I-IV i V-VIII,III Gimnazjum.
W wyniku powszechnego głosowania zwycięzcami zostali:
Królowa- Paulina Paluch- klasa IVb
Król- Filip Szwed- klasa IVb
Królowa- Julia Wójcik- klasa VII
Król- Mateusz Skórnicki- klasa VIII
Wybrańcy otrzymali korony, berło i słodki upominek. Oby przez cały rok byli wzorami do naśladowania.
Dziękujemy za wspólną zabawę, dzięki której przedświąteczny czas upłynął w  życzliwej atmosferze. 🙂 

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Kolorowy Tydzień Życzliwości została wyłączona