Październik 3

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Bojadłach

przewodniczący

– -z-ca

– – skarbnik

– – sekretarz

członek

– – członek

 

Komisja Rewizyjna:

 

SKŁADKA:  20 zł,każde kolejne dziecko 10

SKŁADKA ROCZNA  NA RADĘ RODZICÓW ZBIERANA JEST PRZEZ SKARBNIKÓW KLASOWYCH.