Listopad 20

EDUSCIENCE

Od 1 września 2012r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Bojadłach realizowany jest projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.

W projekcie, który realizowany jest w okresie od 01.09.2012r. do 30.11.2014r., uczestniczą uczniowie klasy IV.
Projekt Eduscience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.
W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Lekcje tworzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez naukowców-dydaktyków, jak również mogą samodzielnie układać nowe treści, do prezentacji których wykorzystują interaktywne narzędzia platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych). Platforma tworzy niepowtarzalne dotąd środowisko pracy dla nauczycieli, naukowcy prowadzą dyżury on-line, dzięki którym nauczyciele mogą na bieżąco podczas własnych lekcji konsultować zagadnienia naukowe. Obok platformy e-learningowej istnieją produkty multimedialne z zakresu science: podręcznik metodyczny dotyczący e-learningu oraz przyrodniczy portal internetowy.
Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej  www.eduscience.pl

W ramach projektu Szkoła została wyposażona w sprzęt umożliwiający korzystanie platformy edukacyjnej tj.: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, kamerę internetową, zestaw do monitoringu przyrodniczego, pendrive’y.

W kwietniu 2013r. wszyscy uczniowie Szkoły będą uczestniczyć w Pikniku Naukowym, którego głównym celem jest uatrakcyjnienie, a co za tym idzie, zainteresowanie przedmiotami, z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień: matematyką, przyrodą. Uczniowie Szkoły będą brali udział w przygotowanych warsztatach, co idealnie połączy zabawę z nauką i pozwoli lepiej zrozumieć przedstawianą problematykę , dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy.

Uczniowie klasy IV, realizując zadania projektowe, w maju 2014r. wezmą udział w wycieczce dydaktycznej do Ojcowa  – „ Budowa Ziemi i metody jej rozpoznania. Metody geologiczne – badania skorupy ziemskiej. Badania sejsmiczne – badania wnętrza naszej planety. Fale sejsmiczne. Naturalne i sztuczne ogniska trzęsień Ziemi”.
Etapy wycieczki:

1. Zajęcia w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

2. Wycieczka szlakiem kamiennych zabytków Krakowa

3. Wycieczka geologiczna po Krakowie

4. Obserwatorium Sejsmologiczne w Ojcowie.

5. Muzeum Szafera i Ojcowski Park Narodowy.