Marzec 2

Warto przeczytać

Gorąco polecam rodzicom książkę pt. „Twoje kompetentne dziecko ” autorstwa duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego, Jespera Juula. Jest on uznawany za europejski autorytet w dziedzinie  wychowania. Od ponad trzydziestu lat pomaga rodzinom na całym świecie w budowaniu bliskich relacji z dziećmi i rozwijaniu się razem z nimi.

Od początku książka zaskakuje świeżym spojrzeniem pedagoga na proces wychowania. Jesper Juul przeciwstawia tradycyjne poglądy, podważając słuszność ich założeń, nowym. Uważa, że dzieci są kompetentne i zawsze współpracują z dorosłymi. Dają im informację zwrotną, dzięki czemu dorośli mogą wejść z nimi w prawdziwe relacje, oparte na osobistym dialogu, u podstaw którego leży poszanowanie obu stron.

Autor zwraca uwagę na to, że kiedy dorośli starają się kształtować dziecko według własnej woli, odbierają mu szansę na bycie sobą. Ważne jest to, aby zmienić podejście do dziecka i traktować je poważnie.

Jesper Juul pisze o tym, że wiele powszechnie  stosowanych metod wobec dzieci jest przemocą i jest nieetyczne. Zwraca uwagę na to, że konieczne jest wyznaczanie granic. Sugeruje jednak, aby zamiast, jak czyniono dawniej, nakładać ograniczenia na dzieci – dorośli nakładali ograniczenia na siebie.

Autor pokazuje, jak można nauczyć dziecko odpowiedzialności. Zachęca do posługiwania się w relacjach z innymi ludźmi językiem osobistym, w którym wyrażamy nasze uczucia i wyznaczamy własne granice. Podstawą języka osobistego są zwroty:

C h c ę.    N i e   c h c ę.

L u b i ę.    N i e   l u b i ę.

Z r o b i ę.    N i e   z r o b i ę.

 

Jesper Juul twierdzi, że kiedy dziecko jest nastolatkiem, to na wychowanie jest już za późno. Uważa, że za jakość relacji z dziećmi całkowitą odpowiedzialność ponoszą dorośli.

Autor wyraża swoje poglądy, posługując się ostrym i bezpośrednim językiem. Nie ocenia, nie krytykuje. Nie podaje gotowych recept, a jedynie podpowiedzi i sugestie. Pokazuje liczne przykłady, z którymi może zetknąć się każdy rodzic.

Jest to lektura dla czytelników, którzy nie boją się skonfrontowania swoich praktyk z poglądami autora. Wymaga przemyślenia i zmierzenia się

z własnymi przekonaniami. Książka należy do klasyki literatury dla rodziców. Można ją kupić w wydawnictwie MIND, które propaguje nowe idee wychowawcze.

 

Regina Siekierzycka

Nauczyciel wspomagający

w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach