Marzec 2

Logopeda

        Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów (począwszy od wyśmiewania się przez rówieśników po problemy w nauce). Dlatego też warto jak najwcześniej podjąć trud terapii logopedycznej, aby stworzyć dziecku pole do prawidłowego rozwoju.

 

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.  Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym   i logicznym zdania.

 

 

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE WIĘKSZOŚĆ ZABURZEŃ MOWY MOŻNA ZLIKWIDOWAĆ, BĄDŹ ZŁAGODZIĆ, ALE WARUNKIEM TEGO JEST ŚCISŁA WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z LOGOPEDĄ W RAMACH PROWADZONEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – BEZ NIEJ NIE BĘDZIE EFEKTÓW W POSTACI POPRAWNEJ WYMOWY.

 

 

INFORMACJE O TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej odbywają się w gabinecie logopedycznym mieszczącym się nad świetlicą szkolną, dawna „harcówka”. Ćwiczenia  realizowane są raz   w tygodniu. Uczniowie wymagający intensywnych ćwiczeń uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 minut.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum w zakresie eliminowania zaburzeń mowy.

 

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO:

 

PONIEDZIAŁEK  12:15 – 15:20

ŚRODA 11:40 – 16:00

CZWARTEK 12:15 – 15:30

 

 

 

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

 

Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 wyznaczam dodatkowe godziny na konsultacje logopedyczne. W ramach tych godzin udzielę porad i wskazówek dotyczących pracy                        z dziećmi w domu, ukażę sposób korekcji danej wady wymowy, udzielę odpowiedzi na nurtujące pytania. Zapraszam do udziału w spotkaniach. Czas i miejsce zamieszczam poniżej.

Miejsce spotkania: PRZEDSZKOLE – gabinet logopedyczny, PONIEDZIAŁEK 15:20 – 16:20

Miejsce spotkania: SZKOŁA PODSTAWOWA – gabinet logopedyczny, ŚRODA 16:00 – 16:30