Październik 9

NARODOWE CZYTANIE

Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i literaturę  polską: NARODOWE CZYTANIE.  Akcja  odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytaliśmy książkę Stefana Żeromskiego: „Siłaczka”.

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania NARODOWE CZYTANIE została wyłączona
Październik 9

„Mądrzy Cyfrowi” w Szkole Podstawowej w Bojadłach

       Uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w czasie wakacji uczestniczyli w pilotażowym programie obejmującym 35 szkół z całej Polski: „Mądrzy Cyfrowi”.

„Mądrzy Cyfrowi” to program dla dzieci i młodzieży, którego głównym celem jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii. Projekt realizowany jest przez Fundację ”ABC XXI- Cała Polska Czyta Dzieciom” przy wsparciu Google.org.

       W dniach 27-31 sierpnia w ramach tygodniowych  półkolonii zorganizowanych w szkole   30 uczniów z klas: V, VI,VII i VIII uczestniczyło w akcji pod hasłem: ”Lato i zima w mieście”. Uczniowie razem  z prowadzącymi p. Zofią Jeż i p. Ewą Rozmysłowską – Rypułą  pracowali nad wartościami ważnymi w życiu, takimi jak : mądrość, wolność, odpowiedzialność, uczciwość, odwaga, szacunek. Poza tym posługiwali się różnymi programami komputerowymi, poznawali nowe narzędzia i wykorzystywali je w opracowaniu i realizacji projektu społecznego, który powinien zmienić ich otoczenie i wprowadzić pozytywną zmianę. Uczniowie postanowili zmienić zaniedbany   park oraz teren zwany „kąpieliskiem” . Zajęcia były prowadzone  w formie warsztatów, dużą pomocą służyła nam książka  przekazana przez Fundację: ”Gorzka czekolada”, opowiadania z niej czytaliśmy codziennie, rozmawialiśmy   o wartościach i postawach społecznych. Spotkaliśmy się z przedstawicielem Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach. Podkreślaliśmy jak ważne są wartości moralne  skłaniające do pozytywnych zachowań. Przypomnieliśmy sobie jak reagować w sytuacji zagrożenia życia.  Zajęcia były urozmaicone zabawami integracyjnym na świeżym powietrzu. Każdy dzień zajęć  kończył się pysznym posiłkiem.   Organizacja półkolonii  w całości została sfinansowana przez Fundację „ABC XXI- Cała Polska Czyta Dzieciom.

           Zajęcia dzieciom bardzo się podobały, pomimo wakacji przychodziły chętnie  i aktywnie w nich uczestniczyły.

                                                                                                  Ewa Rozmysłowska – Rypuła

                                                                                                  Zofia Jeż

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania „Mądrzy Cyfrowi” w Szkole Podstawowej w Bojadłach została wyłączona