Listopad 26

Dzień Krajobrazu 2019

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastyczno-fotograficznym z geografii pt. „Woda w krajobrazie”.  Głównym celem konkursu było promowanie wartości wody w krajobrazach w obliczu coraz bardziej uszczuplających się jej zasobów oraz wzbudzenie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Szymon Iwaniak, Jagoda Augustyniak

II miejsce – Bartek Gruszczyński, Ewa Gruszczyńska

III miejsce – Marcelina Krajewska, Julia Gajdzicka i Martyna Brembor

Wyróżnienia:

Malwina Kantorek, Mateusz Kustosik, Paulina Paluch i Milena Pietrasiak

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności i zaangażowania!

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Krajobrazu 2019 została wyłączona
Listopad 26

„Jesienne zabawy Słodziaków w parku, sadzie lub w lesie”

W październiku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla chętnych uczniów z klas I-V. Dzieci miały do wyboru wykonanie pracy plastycznej na temat:
 „Jesienne zabawy Słodziaków w parku, sadzie lub w lesie”
lub „Pomnik ulubionego Słodziaka” z surowców wtórnych.
Do jury wpłynęło 19 prac konkursowych.
Nagrody za pierwszy temat zdobyli:
I miejsce- Julia Mozolewska- klasa I
II miejsce- Maja Nikon klasa I i Bruno Urbański Tuderek klasa Va
III miejsce- Zosia Stachowiak i Wojtek Szczepankiewicz z klasy I
 Wyróżnienia otrzymali:
Lena Maciąg-klasa I
Angelika Łoś- klasa IIa
Anna Utkowska-klasa IIb
Za pomnik ulubionego Słodziaka nagrody przyznano:
I miejsce- Martynie Brembor-klasa Vb
II miejsce- Michalinie Grysiewicz-klasa I
III miejsce- Cezaremu Kantorkowi- klasa I
IV miejsce- Cezaremu Binkowskiemu-klasa I
Dyplomy i Słodziaki zostały rozdane zwycięzcom 12 listopada. Wszystkie prace można podziwiać na wystawie szkolnej. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie:)

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania „Jesienne zabawy Słodziaków w parku, sadzie lub w lesie” została wyłączona
Październik 7

Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzisiaj w szkole sprawdzaliśmy naszą znajomość tabliczki mnożenia.  Rozwiązywaliśmy zadania, rebusy i zagadki. A to wszystko w ramach IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  Jesteśmy jedną z 5400 szkół, które przystąpiły w Polsce  w tym roku do akcji . Nasz szkoła uczestniczy w  tym święcie od początku,  a więc od 9 lat. Taki dzień to świetna okazja do sprawdzenia swoich matematycznych umiejętności i  fajnej zabawy w zespole.  Przy okazji  Dnia Tabliczki Mnożenia został rozstrzygnięty konkurs  plastyczny  nt. ” Sowa mądra głowa”, którego laureatami  zostali:

 I miejsce  ex aequo  Agata Michalak, Jacek Michalak

II miejsce Weronika Muszyńska

III miejsce ex aequo   Amelia Górska, Anita Królikowska, Jagoda Augustyniak

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Tabliczki Mnożenia została wyłączona
Październik 7

Uwaga!

Już wkrótce – od 14 do 18 października br. – w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) pobawimy się w szkole w programowanie – niektórzy na dywanie, inni przy komputerach. Z tej okazji ogłaszamy Konkurs na stworzenie scenariusza gry terenowej „Ekoludki w Bojadłach”. W konkursie mogą wziąć udział starsi uczniowie naszej szkoły
 ( od klasy IV do VIII) .

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie.

Regulamin Konkursu na stworzenie gry terenowej

” EKOLUDKI

W BOJADŁACH”

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat ekologii i kodowania/programowania.

2. Rozwijanie logicznego myślenia i kompetencji społecznych.

3. Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy ekologicznej na wielu płaszczyznach oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie.

  1. Poznawanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz bogactwa przyrodniczego wokół nas, co w efekcie pozwala lepiej chronić tę przyrodę
  2. Lepsze poznanie środowiska przyrodniczego lokalnych -„małych ojczyzn”
  3. Prezentacja pomysłowości dzieci i młodzieży i ich uzdolnień;

§2

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach.

2.Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Joanna Aniśkiewicz, tel. 695 636 695, e-mail: janiskiewicz@wp.pl

§3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach z klas IV-VIII.

2. Praca konkursowa jest realizowania i zgłaszana zespołowo, przy czym:

a) Zespołem jest grupa uczennic/uczniów z jednej klasy, licząca minimalnie 4 a maksymalnie 8 uczniów. ( Zespół może być mieszany i składać się z chłopców i dziewcząt);

b) w klasie może być utworzonych kilka Zespołów;

c) jeden Zespół może zgłosić jeden scenariusz na grę terenową.

§4

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie scenariusza gry terenowej wykonanego przez Zespół.

2. Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza gry terenowej uwzględniającej w szczególności:

a) zagadnienia związane z ekologią;

b) przynajmniej 3 zadania w grze powinny być tak skonstruowane, aby zawierały elementy kodowania;

c) maksymalna ilość uczestników gry – 100 osób.

d) miejsce gry terenowej – miejscowość Bojadła.

e) minimalny czas gry – 1 godzina, maksymalny czas – 2 godziny.

3. Scenariusz powinien zawierać minimalnie 8 zróżnicowanych pod względem trudności zadań, maksymalnie 16 zadań.

4. Scenariusz powinien się składać maksymalnie z 20 stron , format A4, czcionka 12, ostęp 1,5 wiersza ( dopuszczalne są również rękopisy).

5. Do scenariusza należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową.

6. Prace konkursowe należy złożyć do Sekretariatu Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. do godz. 15 – tej.

Praca konkursowa może zostać przesłana na adres e-mail Szkoły : sp_bojadla@poczta.onet.pl do 18 października br. do godz. 24.00

§5

Ocena prac konkursowych

1. wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.

2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 23 października.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu;

b) przejrzystość zasad gry;

c)estetyka

d)Zgodność z tematyką konkursu

e)kompletność elementów gry (tytuł, instrukcja, opakowanie, inne elementy),

4. Każde kryterium punktowane jest w skali 0-5 punktów.

5. Komisja wyłoni trzech laureatów Konkursu z największą ilością uzyskanych punktów.

6. Decyzje Komisji są ostateczne.

§6

Nagrody

1. Nagrodami dla 3 najlepszych Zespołów będą:

za zajęcie I miejsca : udział w warsztatach z robotyki i programowania;

za zajęcie II miejsca: zaproszenie na pizzę;

za zajęcie III miejsca: drobne nagrody rzeczowe.

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Uwaga! została wyłączona
Wrzesień 19

#sprzątaMY las

W piątek, 20 września br., w godzinach od 11.00 do 14.00 wyruszymy na sprzątanie świata. Działając wspólnie z Nadleśnictwem w Sulechowie, pod opieką naszych nauczycieli i pracowników Nadleśnictwa, a w szczególności Pana Leśniczego Mateusza Każmierczaka, postaramy się wysprzątać ze śmieci pobliski las w ramach akcji „ #sprzątaMY”. Do udziału w tej akcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bojadeł – można przyjść do szkoły , pobrać worki i rękawiczki , w które zostaliśmy przez Nadleśnictwo zaopatrzeni i zrobić porządek tam, gdzie , niestety, inni ludzie zostawili bałagan , bo przecież zwierzęta do lasu nie przytargały plastikowych butelek czy innych śmieci.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji na stronie Nadleśnictwa w Sulechowie

http://www.sulechow.zielonagora.lasy.gov.pl/

Sierpień 25

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

poniedziałek 2 września 

8.00– Msza św.

9.00– Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz spotkania z wychowawcami

 

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy 

(biała bluzka/koszula, granatowa spódnica/spodnie)

z

Nim się spostrzegłeś – rok upłynął.
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Jan Brzechwa

Życzymy drodzy Uczniowie, aby nowy rok szkolny 2019/2020 był pełen sukcesów  w zdobywaniu wiedzy 🙂

 

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Rozpoczęcie nowego roku szkolnego została wyłączona