Marzec 19

Cześć Europo!

03.03 2020r.

Zespół Edukacyjny w Bojadłach

Kiedy na szkolnego maila przyszła informacja o konkursie „Cześć Europo” wiedzieliśmy, że musimy wziąć w nim udział. Bardzo interesuje nas tematyka Unii Europejskiej i przygotowanie takiego dnia będzie dla nas wyłącznie przyjemnością. Jako klasa VIII na lekcjach wiedzy o społeczeństwie będziemy na ten temat rozmawiać, więc taki dzień dla nas i uczniów naszej szkoły stanie się bazą przyszłych rozważań. Od razu zabraliśmy się do pracy.

Przygotowania…

           Zaczęliśmy od opracowania scenariusza i planu całego dnia. Założyliśmy, że uczestnikami i odbiorcami wydarzenia będą uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły. Zaplanowaliśmy naszą akcję na sześciu godzinach lekcyjnych. Gdy opracowaliśmy scenariusz – podzieliliśmy się na  trzyosobowe zespoły, ponieważ klasa liczy 21 osób – powstało 7 grup. Każdy zespół przygotował prezentację wybranego kraju Unii Europejskiej- były to: Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Belgia i Niemcy. Jedna grupa odpowiedzialna były za sprawy organizacyjne i przebieg całego wydarzenia. W organizację dnia włączeni byli również nauczyciele plastyki, techniki i muzyki. Pod ich kierunkiem młodsi koledzy wykonali flagi krajów Unii Europejskiej oraz kotyliony. Na muzyce uczyli się śpiewać m.in. „Ody do radości” oraz „Europo witaj nam”.

Według scenariusza uczniowie mieli odbyć podróż po wybranych krajach Unii Europejskiej, gdzie dowiadywali się jaka jest stolica danego kraju, kiedy przystąpił do unii, mieli też okazję poznać kulturę każdego z nich , a na koniec wysłuchali ciekawostek.

Każdy zespół miał do dyspozycji salę lekcyjną w której miał niegraniczone możliwości zaprezentowania kraju. Zespoły spotykały się przez 3 tygodnie tworząc prezentację multimedialną, planując aranżacje klasy oraz gromadząc rekwizyty. Zadbaliśmy również, aby uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się  jak najwięcej o instytucjach Unii Europejskiej, jej symbolach i historii. 

Gdy nadszedł 3 marca…

Spotkaliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej rozpoczynając od przypomnienia, co nas łączy jako Europejczyków. Następnie opowiedzieliśmy, jak powstała Unia Europejska oraz jakie są jej cele. Na ścianach widniały nazwy oraz funkcje instytucji UE. Zaprezentowaliśmy symbole UE i odśpiewaliśmy „Odę do radości”. Przypomnieliśmy sobie również polskie symbole narodowe. Młodsze dzieci miały okazję wykazać się wiedzą na ich temat.

  Następnie grupa prowadząca zapowiedziała podróż po przygotowanych krajach i uprzedziła, że na koniec podróży, klasy rozwiążą quiz dotyczący krajów, które odwiedzili. Zarówno klasy jak i nauczyciele z nimi podróżujący otrzymali karty oceny wycieczki. Dla najlepiej ocenionej wycieczki przygotowane zostały dyplomy i nagrody. Każda klasa odwiedziła ich sześć. Tam mogli obejrzeć prezentacje, rekwizyty charakterystyczne dla danego miejsca, a nawet miała okazję spróbować potraw  typowych dla kuchni prezentowanego kraju. Były więc: croissanty, francuskie sery, spaghetti, naleśniki holenderskie, frytki belgijskie i niemiecki wurst. Bawiliśmy się przy tym doskonale i „smacznie”!

Gdy wycieczki nadszedł kres, wróciliśmy na sale. To był czas na wysłuchanie uczniów – ależ było emocji i radości.

 Prezentujący kraje mogli usłyszeć wiele pochwał i miłych słów z ust uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli. Był to również czas na wcześniej zapowiedziany quiz. Reprezentanci klas przez 15 minut odpowiadali na pytania dotyczące znajomości krajów, które odwiedzili. W tym czasie komisja liczyła głosy oddane na poszczególne kraje. Po zaprezentowaniu wyników quizu, zostały wręczone dyplomy. Momentem równie emocjonującym było ogłoszenie, która wycieczka podobała się najbardziej. Wygrała Francja!”Vive la France”- usłyszeliśmy okrzyki.

Na koniec zatańczyliśmy wspólnie belgijkę, której nauczyliśmy się od naszej belgijskiej grupy.  

To był piękny i wesoły dzień!

FILM

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Cześć Europo! została wyłączona
Listopad 26

Dzień Krajobrazu 2019

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastyczno-fotograficznym z geografii pt. „Woda w krajobrazie”.  Głównym celem konkursu było promowanie wartości wody w krajobrazach w obliczu coraz bardziej uszczuplających się jej zasobów oraz wzbudzenie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Szymon Iwaniak, Jagoda Augustyniak

II miejsce – Bartek Gruszczyński, Ewa Gruszczyńska

III miejsce – Marcelina Krajewska, Julia Gajdzicka i Martyna Brembor

Wyróżnienia:

Malwina Kantorek, Mateusz Kustosik, Paulina Paluch i Milena Pietrasiak

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności i zaangażowania!

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Krajobrazu 2019 została wyłączona
Listopad 26

„Jesienne zabawy Słodziaków w parku, sadzie lub w lesie”

W październiku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla chętnych uczniów z klas I-V. Dzieci miały do wyboru wykonanie pracy plastycznej na temat:
 „Jesienne zabawy Słodziaków w parku, sadzie lub w lesie”
lub „Pomnik ulubionego Słodziaka” z surowców wtórnych.
Do jury wpłynęło 19 prac konkursowych.
Nagrody za pierwszy temat zdobyli:
I miejsce- Julia Mozolewska- klasa I
II miejsce- Maja Nikon klasa I i Bruno Urbański Tuderek klasa Va
III miejsce- Zosia Stachowiak i Wojtek Szczepankiewicz z klasy I
 Wyróżnienia otrzymali:
Lena Maciąg-klasa I
Angelika Łoś- klasa IIa
Anna Utkowska-klasa IIb
Za pomnik ulubionego Słodziaka nagrody przyznano:
I miejsce- Martynie Brembor-klasa Vb
II miejsce- Michalinie Grysiewicz-klasa I
III miejsce- Cezaremu Kantorkowi- klasa I
IV miejsce- Cezaremu Binkowskiemu-klasa I
Dyplomy i Słodziaki zostały rozdane zwycięzcom 12 listopada. Wszystkie prace można podziwiać na wystawie szkolnej. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie:)

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania „Jesienne zabawy Słodziaków w parku, sadzie lub w lesie” została wyłączona
Październik 7

Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzisiaj w szkole sprawdzaliśmy naszą znajomość tabliczki mnożenia.  Rozwiązywaliśmy zadania, rebusy i zagadki. A to wszystko w ramach IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  Jesteśmy jedną z 5400 szkół, które przystąpiły w Polsce  w tym roku do akcji . Nasz szkoła uczestniczy w  tym święcie od początku,  a więc od 9 lat. Taki dzień to świetna okazja do sprawdzenia swoich matematycznych umiejętności i  fajnej zabawy w zespole.  Przy okazji  Dnia Tabliczki Mnożenia został rozstrzygnięty konkurs  plastyczny  nt. ” Sowa mądra głowa”, którego laureatami  zostali:

 I miejsce  ex aequo  Agata Michalak, Jacek Michalak

II miejsce Weronika Muszyńska

III miejsce ex aequo   Amelia Górska, Anita Królikowska, Jagoda Augustyniak

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Tabliczki Mnożenia została wyłączona
Październik 7

Uwaga!

Już wkrótce – od 14 do 18 października br. – w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) pobawimy się w szkole w programowanie – niektórzy na dywanie, inni przy komputerach. Z tej okazji ogłaszamy Konkurs na stworzenie scenariusza gry terenowej „Ekoludki w Bojadłach”. W konkursie mogą wziąć udział starsi uczniowie naszej szkoły
 ( od klasy IV do VIII) .

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie.

Regulamin Konkursu na stworzenie gry terenowej

” EKOLUDKI

W BOJADŁACH”

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat ekologii i kodowania/programowania.

2. Rozwijanie logicznego myślenia i kompetencji społecznych.

3. Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy ekologicznej na wielu płaszczyznach oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie.

  1. Poznawanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz bogactwa przyrodniczego wokół nas, co w efekcie pozwala lepiej chronić tę przyrodę
  2. Lepsze poznanie środowiska przyrodniczego lokalnych -„małych ojczyzn”
  3. Prezentacja pomysłowości dzieci i młodzieży i ich uzdolnień;

§2

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach.

2.Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Joanna Aniśkiewicz, tel. 695 636 695, e-mail: janiskiewicz@wp.pl

§3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach z klas IV-VIII.

2. Praca konkursowa jest realizowania i zgłaszana zespołowo, przy czym:

a) Zespołem jest grupa uczennic/uczniów z jednej klasy, licząca minimalnie 4 a maksymalnie 8 uczniów. ( Zespół może być mieszany i składać się z chłopców i dziewcząt);

b) w klasie może być utworzonych kilka Zespołów;

c) jeden Zespół może zgłosić jeden scenariusz na grę terenową.

§4

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie scenariusza gry terenowej wykonanego przez Zespół.

2. Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza gry terenowej uwzględniającej w szczególności:

a) zagadnienia związane z ekologią;

b) przynajmniej 3 zadania w grze powinny być tak skonstruowane, aby zawierały elementy kodowania;

c) maksymalna ilość uczestników gry – 100 osób.

d) miejsce gry terenowej – miejscowość Bojadła.

e) minimalny czas gry – 1 godzina, maksymalny czas – 2 godziny.

3. Scenariusz powinien zawierać minimalnie 8 zróżnicowanych pod względem trudności zadań, maksymalnie 16 zadań.

4. Scenariusz powinien się składać maksymalnie z 20 stron , format A4, czcionka 12, ostęp 1,5 wiersza ( dopuszczalne są również rękopisy).

5. Do scenariusza należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową.

6. Prace konkursowe należy złożyć do Sekretariatu Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. do godz. 15 – tej.

Praca konkursowa może zostać przesłana na adres e-mail Szkoły : sp_bojadla@poczta.onet.pl do 18 października br. do godz. 24.00

§5

Ocena prac konkursowych

1. wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.

2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 23 października.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu;

b) przejrzystość zasad gry;

c)estetyka

d)Zgodność z tematyką konkursu

e)kompletność elementów gry (tytuł, instrukcja, opakowanie, inne elementy),

4. Każde kryterium punktowane jest w skali 0-5 punktów.

5. Komisja wyłoni trzech laureatów Konkursu z największą ilością uzyskanych punktów.

6. Decyzje Komisji są ostateczne.

§6

Nagrody

1. Nagrodami dla 3 najlepszych Zespołów będą:

za zajęcie I miejsca : udział w warsztatach z robotyki i programowania;

za zajęcie II miejsca: zaproszenie na pizzę;

za zajęcie III miejsca: drobne nagrody rzeczowe.

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Uwaga! została wyłączona
Wrzesień 19

#sprzątaMY las

W piątek, 20 września br., w godzinach od 11.00 do 14.00 wyruszymy na sprzątanie świata. Działając wspólnie z Nadleśnictwem w Sulechowie, pod opieką naszych nauczycieli i pracowników Nadleśnictwa, a w szczególności Pana Leśniczego Mateusza Każmierczaka, postaramy się wysprzątać ze śmieci pobliski las w ramach akcji „ #sprzątaMY”. Do udziału w tej akcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bojadeł – można przyjść do szkoły , pobrać worki i rękawiczki , w które zostaliśmy przez Nadleśnictwo zaopatrzeni i zrobić porządek tam, gdzie , niestety, inni ludzie zostawili bałagan , bo przecież zwierzęta do lasu nie przytargały plastikowych butelek czy innych śmieci.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji na stronie Nadleśnictwa w Sulechowie

http://www.sulechow.zielonagora.lasy.gov.pl/